Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Arhiva za: siječanj 2013

  1. Poruka za Dan posvećenog života 2013.

    U poruci za Dan posvećenog života 2013. Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života te Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica riječ je o novoj evangelizaciji u promijenjenim uvjetima života u hrvatskom narodu.

    Opširnije