Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Arhiva za: srpanj 2014

  1. Lineamenta za pripravu Generalnoga kapitula 2015.

    Skori Generalni kapitul 2015. godine, imat će dinamiku različitu od one koju su prihvaćali prethodni kapituli.Da bi se došlo do Instrumentum laboris koji bi bio također plod razmišljanja i prijedloga svih jedinica Reda i pojedine braće, predstavljamo ovaj prvi materijal.

    Opširnije