Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Arhiva za: listopad 2021

  1. Duhovne vježbe za našu braću u Dubrovniku

    Duhovne vježbe za braću naše Provincije održavaju se od 11. do 15. listopada u Samostanu Male braće u Dubrovniku. Predvoditelj duhovnih vježbi je provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima fra Andrija Bilokapić, a tema je „Isusova oporuka“.

    Opširnije
  2. SPROVOD FRA KLEMENTA SRŠENA

    Na blagdan sv. Jeronima, 30. rujna u Samostanu Navještenja Marijina na otočiću Košljun pokopan je fra Klement Ante Sršen, član Franjevačke provincije sv. Jeronima iz Zadra. Sprovodne obrede predvodio je fra Anfrija Bilokapić, provincijalni ministar, a euharistijsko slavlje mons. Ivica Petanjak, OFMCap., krčki biskup.

    Opširnije