Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

DOKUMENT PVR 2013.

titlepage_otriCR

Predraga braćo,
Gospodin vam dao svoj mir!
S dubokim osjećajem zahvalnosti i radosti predstavljam vam
Završni dokument Plenaranog vijeća Reda, koje je bilo u Konstancinu-Jeziorni, u Poljskoji, od 17. do 30. studenoga 2013. godine.
Četrdeset i tri brata s pravom glasa sudjelovala su u ovom susretu,
nadahnutom izazovom koji je svojim učenicima i svima nama predložio Gospodin Isus: “Novo vino u nove mješine” (Mt 9,17). Ova
tema potiče sve nas kao Red da uvijek tražimo glas Gospodina Isusa, koji djeluje u našim bratstvima koja imaju kao temeljnu odgovornost to da izgrađuju centre zajedništva na način da kako svaki
pojedini brat tako i bratstvo mognu postati živi svjedoci dobrote
i milosrđa Božjega, uvijek djelujućih među nama, i da mogu ići
svijetom kao “najmanja” braća Evanđelja.
U rasvjetljujućoj Apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium
papa Franjo govori na različite načine o “novom vinu” i “novim
mješinama” za koje trebamo davati autentično svjedočanstvo:
“Svaki put kada se trudimo vratiti izvoru i ponovno vratiti
izvornu svježinu evanđelja, javljaju se novi putovi, kreativne metode, drugi oblici izražavanja, rječitiji znakovi, riječi bremenite
novim značenjem za današnji svijet. Zapravo, svako evangelizatorsko djelovanje uvijek je ´novo´” (br. 11).
Plenarano vijeće Reda 2013. godine imalo je četiri specifična
cilja. Prvo: odrediti “broj i metodu izbora generalnih definitora
koje će trebati izabrati na Generalnom kapitulu 2015. godine”, jer
je Plenarnom vijeću dana ovlast “odlučujućeg glasa s obzirom na
tu materiju” (Nositelji dara Evanđelja(dalje: NDE) Nalog 46).
Drugo: “Surađivati u pripravi za idući Generalni kapitul i savjetovati glede mjesta održavanja kapitula” (GGKK, čl. 194 §5). Treće:
“Razmatrati ekonomska pitanja Reda” (GGKK, čl. 194 §6). Na kraju: “Pomagati Generalnom ministru i Generalnome definitoriju u
Konstancin-Jeziorna, Poljska
– 6 -upravljanju i animiranju Reda” (GGKK, čl. 194 §1). Uprava Reda i
članovi Plenarnoga vijeća su kolegijalno radili, upravo s izvanrednim zalaganjem da se potignu ti ciljevi.
Nastojeći izvršiti vlastite odgovornosti prema Redu, Plenarano
vijeće se je trudilo također da se “vrati na izvor da se ponovno ostvari izvorna svježina života Manje braće, ukorijenjena u Evanđelju.
“Novi putovi” i “kreativne metode” na koje nas poziva papa Franjo
da ih stvaramo u Redu, u Crkvi i u svijetu, jesu svakidašnji zadaci svakoga brata i sveopćega Bratstva. Plenarano vijeće predstavlja
još jedan doprinos tome putu oživljavanja i duhovne obnove. Dok
se pripremamo za Generalni kapitul 2015. godine, svatko od nas i
svi zajedno trebamo otvoriti svoja srca djelovanju Duha Božjega;
trebamo sve dublje ulaziti u same sebe da bismo čuli i razlučili glas
Duha Božjega koji djeluje u životu braće, oblikujući čvrste ljudske
i duhovne povezanosti među braćom u bratstvu; i trebamo širom
otvoriti vrata naših bratstava svemu narodu Božjemu i svemu stvorenome, krećući se još i uvijek putem malenosti i itinerancije.
Taj će nas put dovesti do punog ispunjenja “novog vina u nove
mješine”, kao “fratres et minores”. Želim si da svaki od nas mogne
imati odvažnosti da otvorenih ruku prihvati poziv Evanđelja na tu
svetu novost!
Bratski
Rim, 7. veljače 2014
Fr. Michael A. Perry, OFM
Vaš sluga i generalni ministar