Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Dokumenti – Unio Fratrum Minorum Europae

ufme1

XI. Opća skupština

Unio Fratrum Minorum Europae

21./25. listopada 2013. – Rim

  Draga braćo, Gospodin vam dao mir!

U danima 21.- 25. listopada 2013. godine bila je u Rimu XI. Opća skupština UFME u kojoj su sudjelovali provincijalni ministri, kustodi i predstavnici svih drugih jedinica Reda.

Živjeli smo dane milosti. Gospodin nam je opet uputio svoju riječ, ojačao je naš poziv Manje braće, i dao nam je na osobito snažan način osjetiti bratsku povezanost.

Promatrali smo Europu u svjetlu nove evangelizacije; propitkivali smo se o novim učinkovitijim načinima kako našoj braći prenijeti svoje iskustvo Isusa Gospodina i Otkupitelja.

Na osobito intenzivan način osjetili smo se izazvanima krhkom situacijom nekih provincija Europe. Naime, u nekim zemljama je u opasnosti samo preživljavanje Reda.

UFME je, zasigurno, tijelo uzajamnog poznavanja, koordinacije i uzajamnog dijeljenja. Čini nam se, ipak, jasnim da se iz Skupštine provincijalnih ministara Europe trebaju roditi također konkretne inicijative za obnovu života Reda.

Stoga smo, kao Skupština UFME, odredili da usvojimo i da podupremo prijedlog što ga je uputio naš Generalni ministar da se uspostavi mreža novih bratstava, međunarodnog karaktera, koja imaju za cilj ponovno oživljavanje najpotrebitijih provincija Reda. Tu zajedničku inicijativu, koja će vidjeti suradnju Generalne uprave, UFME i provincija, treba pripravljati prije svega molitvom.

Gajimo duboko pouzdanje da će Gospodin blagoslivljati sve naše napore usmjerene na izgradnju njegova Kraljevstva i na prihvaćanje Evanđelja sa strane svih ljudi.

Hoćemo i mi, kao sveti Franjo i prva braća, nastaviti nositi dobru vijest u sve krajeve Europe.

Neka nam Gospodin udijeli radost da budemo njegovi svjedoci.

 

 

Skupština Unije Manje braće Europe

 

Rim, 25. listopada 2013.

 

 


 XI. Generalna skupština

21.-25. listopada 2013. – Rim

 

Projekt Europa OFM

za novu evangelizaciju

Mi, provincijalni ministri, kustodi, predsjednici različitih jedinica nazočnih na europskom području, zajedno sa pet generalnih definitora, delegiranih za konferencije Europe, i sa tajnicima konferencija, pozvani smo u Rim od 21. do 25. listopada 2013., da slavimo XI. Opću skupštinu Unije Manje braće Europe (UFME), u franjevačkoj zgradi prihvata, “Il Cantico”.

 U ovim danima imali smo priliku produbiti temu «Projekt Europa OFM za novu evangelizaciju», temu tako delikatnu i važnu u ovom povijesnom trenutku Crkve i Reda.

Skupština je započela izlaganjem predsjednika UFME, fra Carla Serria, koji je izvijestio o radu što ga je izvršilo Trajno vijeće UFME u dvije zadnje godine. Slijedila su izlaganja različitih izlagača: Fra Michaela A. Perrya, generalnog ministra OFM, koji je imao izlaganje s naslovom «Europa: franjevačka vizija»; S.E. Mons. Rine Fisichella, predsjednika Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije, koji je razvio temu «Europa: crkvena vizija». Dragocjen doprinos promišljanju, koji je naglasio politički vidik u Europi, ponudio je poštovani Antonio Tajani, dopredsjednik Europske komisije, koji je imao izlaganje s naslovom «Europa: politička vizija».

Dragocjeni su bili također i doprinosi koje su ponudili fra Massimo Tedoldi, generalni tajnik za misije i evangelizaciju, s izlaganjem na temu «Projekt Europa: prema “Novom” slobode»; fra Fabio L’Amour Ferreira, iz Ureda za pravdu, mir i očuvanje stvorenoga (GPIC – PMOS) Reda, koji je predstavio «Rad PMOS, s osobitim pogledom na pitanje migracija».

Drugi značajan moment bio je pohod i uzajamno dijeljenje sa Bratstvom Palestrine, nakon kojega je u crkvi Svetog Bartolomeja na otoku Tibera slijedio molitveni predah zajedno s nekom braćom Zajednice Svetoga Egidija.

Skupština je, nakon što je odobrila neke preinake u Statutu UFME i ekonomsko izvješće, izabrala novo Trajno vijeće UFME u sastavu:

Fra Miljenko Šteko (SLAS – Južnoslavenska konferencija) – Predsjednik

Fra Michel Laloux (COTAF – Srednjoeurospska konferencija) – Dopredsjednik

Fra Mario Vaccari (COMPI – Talijanska konferencija) – Vijećnik

Fra Filemon Tadeusz Janka (SLAN – Sjevernoslavenska konferencija) – Vijećnik

Fra Vitor Melicias (CONFRES – Španjolska i Portugal) – Vijećnik

Fra Kevin Ó Laoide (ESC – Konferencija engleskog govornog područja) – Vijećnik

 

Novo Trajno vijeće je izabralo:

Fra Paola Maiello za generalnoga tajnika UFME

Fra Mario Vaccari za ekonoma UFME.

 


 

Prijedlozi

Skupština je potvrdila sljedeće prijedloge koji su proizašli iz rada tematskih i jezičnih skupina.

 

Prethodna napomena

Potvrđujemo prijedloge koje je formulirala prethodna Skupština u Lisabonu (2011.) i želimo nastavak njihovih ostvarenja.

 

Prijedlozi

  1. 1.         Tražimo osnivanje mreže Novih bratstava u Europi.

Prihvaćajući prijedlog kojeg je uputio Generalni ministar, tražimo da se uspostavi mreža Novih bratstava, s međunarodnim karakterom, osobito u zemljama u kojima se čini da je franjevački život u većoj teškoći;

 

  1. Neka se takva bratstva ostvaruju pod upravom Generalnoga definitorija u dijalogu sa Trajnim vijećem UFME, sa zainteresiranim provincjalnim ministrima, na osnovi odobrenog Projekta života;
  2. Neka takva bratstva poštuju kriterije Generalnoga ministra, razrađene na Seminaru koji je održan u Frascatiu godine 2009. (usp. Izvješće Generalnoga ministra, str. 5);
  3. Neka se na osobit način brižno pazi na izbor i formaciju braće pozvane da formiraju ta Nova bratstva, koja trebaju uključivati i braću mjesnih provincija;
  4. Za formaciju članova Novih bratstava, neka se utekne pomoći Međunarodnog međufranjevačkog bratstva Notre-Dame-des-Nations u Bruxellesu.

 

  1. 2.         Podržavamo nazočnost OFM pri europskim institucijama.

 

  1. 3.         Tražimo od Trajnog vijeća UFME da olakšava i promiče modalitete komunikacije sa “UNIONE” (web stranica za povezivanje među provincijama i za vijesti koje dolaze iz provincija i konferencija), s ciljem da se olakšava širenje inicijativa.

 

  1. 4.         Tražimo da se organiziraju turnusi zajedničkih duhovnih vježbi u različitim službenim jezicima, izabirući znakovita mjesta u Europi.

 

Podrška

Podupiremo zahtjev o situaciji Ukrajine, kojeg je predstavio fra Astijus Kungys, provincijalni ministar Provincije St. Kazimieras (Litva), a odnosi se na potrebu sklapanja Ugovora pridruživanja između Europske Unije i država Istočne Europe (Ukrajina, Moldavija i Georgija).

Svjesni da smo bili vođeni Duhom Svetim i da smo zajedno živjeli intenzivne dane molitve, bratstva i produbljivanja, povjeravamo sada ove prijedloge braći Trajnoga vijeća UFME da pomognu svoj braći nazočnoj na europskom području da budu, svjedočenjem osobnoga i bratskoga života, djelatnici nove evangelizacije.

 

braća Reda Manje braće Europe

Rim, 25. listopada 2013.