Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

fra Marijan Mandac: ”Sveti Hilarije: ‘Tumačenje evanđelja po Mateju”’


Fra Marijan Mandac (OFM) je preveo, napisao uvod i bilješke Hilarijeva spisa „Tumačenje evanđelja po Mateju”. Knjiga je tiskana u izdanju Kršćanske sadašnjosti i Službe Božje. U prvom poglavlju autor donosi naznake iz života sv. Hilarija, u drugom pregled Hilarijevih spisa, a u trećem objašnjenja za prevedeno djelo. Veći dio knjige odnosi se na prijevod „Tumačenje evanđelja po Mateju“.

PREDGOVOR
»Jer su rijetki trenutci kada se Bog javlja, a on ulazi
ne javljajući posjetu po slugama i ne kucajući na vrata.
Samo apsolutno čista srca mogu da ga dostojno prime …«
T. Ujević
Od Hilarija smo preveli njegovo tumačenje Matejeva evan­đelja. Hilarijev je spis izniman sadržajem i oblikom. Hilarije se u njemu nije zaustavljao kod vanjskih opisa u Evan­đelju. On, doduše, iskreno i nepokolebljivo vjeruje da se doista zbilo što je Evanđelist napisao. Ali je uporno tražio što dogođeno najavljuje za budućnost i vječnost. Čak je češće upozorio da je Isus u djelo proveo što je prethodno najavljeno kroz Stari zavjet. Hilarijev egzegetski postupak razumije samo onaj tko trajno ima na umu slojeve i razine kuda se neprestano i bez zastoja kretala njegova, budna i živahna misao.
Poteškoće pri čitanju Hilarijeva tumačenja nisu rijetke ni male. Redovito dolaze od velikog bogatstva pa i zgusnuto- sti Hilarijeva razmišljanja. Često nas Hilarijeva misao nadi­lazi. Njome uza sav trud i volju nismo sposobni zavladati. Na to smo se morali naviknuti. Bojimo se da će tako biti i s čitateljem. Usprkos tom Hilarije zavrjeđuje da se do kraja čita, iako je naš prijevod uglavnom opor, što ne tajimo.
Pred prijevod smo postavili tri uvodna poglavlja. Naj­prije smo opisali tijek Hilarijeva života. To je bilo teško iz razloga što nedostaju sigurni podatci, a nama su činjenice svetinja. Prvo poglavlje je nužno i neizostavno. Bez po­znavanja Hilarijeva života nemoguće je razumjeti njegovo značenje i ulogu u povijesti naše vjere. Ta je pak uloga bila upravo sudbonosna.
Drugo nam poglavlje nije nimalo bilo teško. Sa zadovolj­stvom smo naznačili što smo doznali o Hilarijevim spisi­ma. Hilarije je neka djela napisao odgovarajući potrebama svoga vremena. Ali i ta nadvisuju vrijeme. Sadržavaju nauk koji će trajati dok se povijest ne pretoči u vječnost.
Treće je poglavlje posve naše. Uz određenu bojazan tu smo se usudili nezavisno tumačiti Hilarijeve najrazličitije izreke koje smo sami odabrali. Čitatelj će se prevariti ako zanemari pogledati što piše u tom poglavlju. Neka se ne prestraši latinskoga koji je tu bio nuždan. Nadamo se da smo uspjeli latinskim utvrditi što je Hilarije u svome djelu želio kazati.
Ovdje se u predgovoru drage volje sjećamo Vatroslava Vugdelije, prijatelja od davnine. Šećući se brdašcem, za sre­ću se sjetismo da on posjeduje vrijedna djela o spisima sv. Hilarija. On ih je nama nesebičnošću rado i smjesta dosta­vio. Pomoću njih smo puno bolje i valjanije opremili vla­stitu knjigu. Prijatelju se od srca prijateljski zahvaljujemo. Znamo da svako dobro djelo stječe nagradu koja je trajna.
Split, 30. rujna, 2010.
Marijan Mandac

Sadržaj

  • Predgovor …. 5
  • Naznake iz života sv. Hilarija ….… 7
  • Pregled Hilarijevih spisa …………. 25
  • Objašnjenja za prevedeno djelo …. 59
  • Prijevod: Tumačenje evanđelja po Mateju …. 119
  • Resume …. 319
  • Bibliografije ….. 321