Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Himna Anti Starčeviću fra Bernardina Sokola

Fra Bernardin Sokol je uglazbio pjesmu Mihe Jeremića „Himna Ante Starčevića“ i objavio je u svojoj zbirci „Hrvatsko selo“ (br. 61). Stihove te pjesme: „Ante će donijeti Hrvatskoj spas, Hrvat će na svome biti svoj!“ Viktor Novak u svojoj knjizi Magnum crimen: pola vijeka klerikarizma u Hrvatskoj.

Zagreb, 1948., svjesno ili nesvjeno, pogrešno je naveo kao riječi koje je Sokol posvetio Anti Paveliću.