Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Imenovanja i premještaji u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji

Split, 15.03.2012 - Konjukcija planeta Jupiter i Venera gledana iz Splita
Splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić objavio je dekrete o razrješenjima i imenovanjima svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije, koji stupaju na snagu 18. kolovoza 2014. godine.
Zbog napunjene kanonske dobi u stanje mira stavljeni su: župnik župe Sv. Ivana Krstitelja u Slimenu don Juraj Naranča, zatim don Krsto Tomić župnik župe Uznesenja BDM u Podgrađu i don Većeslav Šupuk, župnik župe Uznesenja BDM u Katunima-Kreševu, a ranije ove godine u stanje mira stavljen je i don Jakov Cikojević župnik župe Gospe od Karmela u Zagvozdu.
Don Mijo Šurlin razriješen je službe ekonoma Nadbiskupskog ordinarijata i ravnatelja Ustanove za uzdržavanje klera te je imenovan upraviteljem Svetišta Vepric. Dosadašnji upravitelj toga Svetišta don Alojzije Bavčević ostaje u Vepricu kao duhovni asistent. Don Jozo Gojsalić, dosadašnji župnik župa Bitelić i Zasiok, imenovan je ekonomom Splitsko-makarske nadbiskupije i ravnateljem Ustanove za uzdržavanje klera. Don Ante Rako, koji se vratio iz Rima s postdiplomskog studija kanonskog prava, imenovan je sucem Crkvenog interdijecezanskog suda I. stupnja u Splitu. Mladomisnik don Nikola Mikačić imenovan je nadbiskupovim tajnikom i bilježnikom Nadbiskupskog ordinarijata. Dosadašnji nadbiskupov tajnik don Franjo-Frankopan Velić odlazi na postdiplomski studij filozofije u Rim.
Prefektom u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu imenovan je don Vedran Torić koji je obnašao službu župnog vikara župe Sv. Križa u Velom Varošu u Splitu. Službu duhovnika u Sjemeništu preuzima don Mato Brečić, dosadašnji župni vikar župe Sv. Petra u Splitu.
Župu u Slimenu preuzima don Ivan Sučić dosadašnji župnik splitske župe Sv. Križa u Velom Varošu. Za župnika u Velom Varošu imenovan je don Mihael Jelavić koji je služio kao župni vikar u župi Sv. Josipa na Mertojaku u Splitu. Župu u Podgrađu preuzima don Ivan Vrdoljak, dosadašnji župnik župe Sv. Ante Padovanskog u Zadvarju. Tu župu preuzima don Nenad Čondić, župnik župe Sv. Roka u Jesenicama, a za župnika u Jesenicama imenovan je don Tomislav Bašić koji je do sada obnašao službu prefekta u Nadbiskupskom sjemeništu. Župu u Katunima-Kreševo preuzima don Mijo Grozdanić, dosadašnji župnik župe Gospe Fatimske na Škrapama u Splitu. Župnikom na Škrapama imenovan je don Pavao Piplica, župnik župe Sv. Lovre u Trogiru. Župu u Trogiru preuzima don Vinko Sanader, župnik župe Gospe od Otoka u Solinu, na čije mjesto dolazi don Ranko Vidović, župnik župe Gospe od milosrđa na splitskom Lovrincu. Za župnika na Lovrincu imenovan je don Ante Čotić ml. koji je služio kao župnik u župi Sv. Mateja na Ravnim Njivama u Splitu. Župu Ravne Njive preuzima mons. Jure Vrdoljak, dosadašnji duhovnik u Nadbiskupskom sjemeništu. Don Božo Renjić, dosadašnji župnik župe Sv. Jeronima u Kaštel Gomilici imenovan je župnikom župe Sv. Pavla na Pujankama u Splitu čiji je dosadašnji župnik don Ante Vranković imenovan župnikom župe Gospe u Siti u Strožancu. Dosadašnji župnik u Strožancu, don Ante Čotić st. imenovan je župnikom u Kaštel Gomilici. Don Marinko Jurišin koji je obnašao službu župnika župe Gospe Lurdske u Dobranjama-Bijelom Viru premješten je za župnika župe Porođenja BDM u Tugarama. Župu Dobranje-Bijeli Vir preuzima don Stipe Jerković koji je do sada služio u župi Sv. Stjepana prvomučenika u Opuzenu, dok je za župnika u Opuzenu imenovan dosadašnji župni vikar župe Presvetog Srca Isusova na Visokoj u Splitu don Hrvoje Dragun. Dosadašnji župnik u Tugarama, don Mladen Ivišić imenovan je župnikom župe Sv. Jurja u Žeževici, a župnik u Žeževici don Ivica Barišić koji je i obnašao službu upravitelja župe u Katunima-Kreševo, premješten je za župnika župe Gospe od Zdravlja u Podstrani. Dosadašnji župnik u Podstrani don Petar Dukić ml. imenovan je župnikom župe Sv. Ivana Krstitelja u Dicmu Gornjem. Župnik u Dicmu Gornjem don Mario Mihanović premješten je za župnika župe Sv. Stjepana prvomučenika u Slivnu-Ravnom, a dosadašnji župnik u Slivnu-Ravnom, don Ante Bekavac, imenovan je za župnika u Biteliću-Zasioku. Župnik župe Sv. Petra na Priku u Omišu, don Ivan Delić, premješten je za župnika župe Sv. Jurja u Kaštel Sućurcu, a dosadašnji župnik u Kaštel Sućurcu don Emanuel Petrov imenovan je župnikom župe Omiš-Priko.

Župnim vikarom na Visokoj u Splitu imenovan je mladomisnik don Ivan Đonlić. Mladomisnik don Ivo Bezina imenovan je župnim vikarom župe sv. Andrije na splitskom Sućidru, a mladomisnik don Ante Bitunjac imenovan je župnim vikarom u konkatedralnoj župi sv. Petra u Splitu.

Dekreti i premještaji među redovničkim svećenicima na području
Splitsko-makarske nadbiskupije:

U Provinciji Presvetog Otkupitelja: fra Ante Buljan imenovan je župnikom župa Igrane i Drašnice umjesto dosadašnjeg upravitelja župe fra Nedjeljka Knezovića. U Hrvatskoj provinciji franjevaca trećoredaca mladomisnik fra Hrvoje Perković imenovan je župnim vikarom župe Svete Obitelji Nazaretske na Sukoišanu u Splitu. Fra Nikica Devčić iz Franjevačke provincije Sv. Jeronima u Zadru preuzima službu župnog vikara župe Svete Trojice na Poljudu u Splitu, umjesto fra Matije Matoševića. Fra Roko Bedalov iz Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca razriješen je službe župnoga vikara u splitskoj župi Sv. Stjepana pod Borovima na Mejama, a na njegovo je mjesto imenovan fra Krunoslav Kemić.
Izvor: www.nadbiskupija-split.com