Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Logo Godine posvećenog života

posv_hkvrrp-llogo

Logo Godine posvećenog života je djelo slikarice Carmele Boccasile. Logo simbolima izražava temeljne vrijednosti redovničkog posvećenja. U njemu se prepoznaje neprekinuto djelo Duha Svetoga, koji u svakom vremenu pokazuje bogatstvo života evanđeoskih savjeta kroz mnoštvo karizmi te je i na taj način vječno prisutan u Crkvi i svijetu, u vremenu i prostoru (usp. VC 5).

Grafika prikazuje golubicu mira koja poziva posvećeni život da bude primjer općeg pomirenja u Kristu. Voda ukazuje na složenost i sklad ljudskih i kozmičkih elemenata, ukazuje na Duha Svetoga: “Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete.” (Rim 8, 26-27) (hkvrpp/www.news.va)