Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Nova Acta Ordinis

acta

Novi broj Acte Ordinis posvećen novom papi Franji donosi mnoštvo zanimljivih članaka iz svijeta Crkve i aktualnih događanja u Redu Male Braće. Donosimo ovdje slikovni dodatak. Ovdje ga možete preuzeti.