Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

NOVA KNJIGA FRA MARIJANA MANDACA “DJEVICA MARIJA U PREDAJI OTAČKOGA DOBA”

naslovna

PREDGOVOR

Iz samog se naslova našega spisa smjesta i lako vidi što mu je bitni sadržaj i osnovna svrha. Hitrim smo se korakom prošetali kroz brojna stoljeća otačkoga razdoblja i budnim okom potražili onodobne teologe koji su u svojim djelima govorili o svetoj Djevici Mariji. Našli smo ih u većem broju. Svi su povijesnim redoslijedom jedan za drugim nanizani u našoj knjizi. Svakoga smo od njih dostatno, iako kratko, predstavili. Neki put smo ponešto kazali i o njihovim pisanim djelima. Na- veli smo njihove odlomke u kojima su razmišljali o Gospodnjoj Majci. Te smo odlomke tumačili u dijelu u kojem je riječ o Svetoj Djevici, ali veoma često i šire da sve bude na duhovnu korist čitatelju.

U radu nam je dobrano pomogao Enchiridion patristicum. To je spis u kojem su prikupljeni ulomci iz djela teologa koji su živjeli i djelovali u otačko doba. Ulomci su na grčkome i latinskom. Inače Enchiridion patristicum veoma je pouzdan kao izvor. Uživa opće i veliko povjerenje. Mi smo u njemu dobro i nadasve pomno pregledali sve što se odnosi na Djevicu Mariju i najvećim dijelom preuzeli u vlastiti spis. Od upravo ogromne koristi bili su nam i prijevodi koje smo sami do sada s otačkoga područja objavili. Tu smo pronašli brojna mjesta gdje su davni teolozi kazali što misle o životu i djelu Svete Djevice. Ponešto smo našli i kod nekih drugih autora i time se jednako poslužili.

Katkada u knjizi spominjemo osmo poglavlje iz Lumen gentium. Otuda navodimo neke ulomke da pomoću njih ba- rem na neki način povežemo otačku mariologiju s naukom o Djevici Mariji u Lumen gentium, gdje se Oci češće spominju i ponekad doslovno navode.

Eto samo toliko u predgovoru. Nije dug, ali ni naš spis nije preopširan. Kamo sreće da bude od veće koristi za svako- ga tko ga prijateljski i s dobrom namjerom uzme u svoje ruke.

 

Split, 27. studenoga 2013.

Marijan Mandac

*KNJIGU MOŽETE NARUČITI U PROVINCIJALATU FRANJEVAČKE PROVINCIJE SV. JERONIMA (Trg sv. Frane 1, 23000 Zadar, 023-250-467).