Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Nove nadgrobne ploče na košljunskom groblju

Košljunsko groblje dobilo je novo ruho. Za svaku od šest fratarskih grobnica izrađene su nove nadgrobne ploče na kojima su imena braće koja su pokopana u njima. Do sad su na grobnicama bile pojedinačne ploče s imenima pokojnika, međutim, mnogima nije bilo spomena. Sad je to ispravljeno i svakom pokojnom fratru sada je navedeno ime, godina rođenja i godina smrti. Za one koje nismo sigurni na kojem su mjestu pokopani izrađena je posebna ploča koja je postavljena na zid groblja.

Ovo su imena braće koja su pokopana na košljunskom groblju:

 • fra Anton Mrakovčić 1808. – 1875.
 • o. Gaudencije Dragović 1854. – 1879.
 • o. Danijel Jurešić 1794. – 1882.
 • o. Franjo Žic 1812. – 1893.
 • o. Ladislav Juras 1881. – 1896.
 • fra Augustin Puratić 1881. – 1919.
 • fra Franjo Morgan 1862. – 1932.
 • o. Jeronim Kocijančić 1889. – 1933.
 • o. Anđelo Mihovilić 1862. – 1933.
 • fra Leander Adamec 1870. – 1934.
 • o. Egidije Braut 1861. – 1937.
 • fra Šimun Buljat 1879. – 1947.
 • o. Rafo Capurso 1881. – 1948.
 • o. Valerijan Brusić 1900. – 1951.
 • fra Mirko Kumar 1864. – 1956.
 • o. Leonard Rusković 1886. – 1958.
 • o. Augustin Juničić 1870. – 1961.
 • o. Rudi Velnić 1894. – 1964.
 • o. Stjepan Rade 1896. – 1965.
 • o. Teofil Velnić 1892. – 1967.
 • o. Josip Tibljaš 1911. – 1968.
 • o. Nikola Španjol 1897. – 1970.
 • o. Ivan Sučić 1899. – 1970.
 • fra Lujo Vizintin 1882. – 1971.
 • o. Blaž Štefanić 1907. – 1976.
 • o. Dinko Mavrović 1904. – 1976.
 • o. Edo Bajčić 1913. – 1976.
 • fra Augustin Katnić 1904. – 1978.
 • o. Dane Zec 1896. – 1981.
 • o. Lino Pedišić 1918. – 1989.
 • o. Paško Andrić 1921. – 1990.
 • o. Vjekoslav Bonifačić 1902. – 1993.
 • o. Gabrijel Arko 1911. – 1995.
 • o. Vlaho Margaretić 1913. – 1995.
 • o. Ignacije Jakominić 1906. – 1996.
 • o. Grgo Orlić 1924. – 1997.
 • o. Dinko Šulina 1925. – 1998.
 • o. Živko Žic 1922. – 2002.
 • o. Ivan Peran 1920. – 2003.
 • o. Vinko Fugošić 1916. – 2003.
 • o. Atanazije Matanić 1922. – 2004.
 • o. Jerko Valković 1920. – 2009.
 • o. Damir Cvitić 1970. – 2009.
 • fra Srećko Volarić 1930. – 2010.
 • o. Mavro Velnić 1919. – 2013.