Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Duhovni centar – Košljun

DUHOVNE OBNOVE NA KOŠLJUNU U GODINI VJERE

Duhovni centar u franjevačkom samostanu na otoku Košljunu nudi svima zainteresiranima mogućnost trodnevne duhovne obnove u godini vjere.

Voditelj: fra Mate Polonijo

  • Program se sastoji od slavlja sv. mise, euharistijskog klanjanja, molitve i kateheze.
  • Svećenik je na raspolaganju za sakramenat ispovijedi i osobni razgovor.
  • Početak duhovne obnove u petak u 18 sati, a završetak u nedjelju u 14 sati.
  • Ukupna cijena boravka (punog pansiona): 300 kn.
  • Prijevoz na Košljun: taksi brodicama iz Punta u vlastitom aranžmanu.

Prijave:

  • telefonom: 051 854 017
  • faksom: 051 855 590
  • elektronskom poštom: fskosljun@gmail.com

Kod prijave ostavite svoje ime i telefon.