Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Kontakt

FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. FRANE

Trg sv. Frane 1
23 000 ZADAR

Tel. 023/250-468
Fax: 023/ 250-136

E-mail: provincijalat.zadar@gmail.com

fra Tomislav Šanko, provincijal

Stranicu uređuje:

fra Pavle Ivić, tajnik