Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Kontakt

FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. FRANE

Trg sv. Frane 1
23 000 ZADAR

Tel. 023/250-468; 0992405212
Fax: 023/ 250-136

E-mail: provincijalat.zadar@gmail.com

fra Tomislav Šanko, provincijalni ministar

Stranicu uređuje:

fra Pavle Ivić, tajnik