Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Pismo Generalnog ministra OFM za Godinu posvećenog života

pismo perry gpz

Fra Michael A. Perry, generalni ministar Reda OFM, uputio je poruku za Godinu posvećenog života: „Slijediti nauk i stope Gospodina našega Isusa Krista“.

Poruku možete pročitati u pdf-formatu klikom na sliku.