Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Predstavljanje časopisa “Dubrovnik”, br. 3/2012.

Časopis „Dubrovnik“ Matice Hrvatske ogranak Dubrovnik objavio je u br. 3/2012. između ostalog i članak Ane Požar Piplica, o konzervatorsko-restauratorskim radovima na zidnom osliku u klaustru Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku. U istom broju je i članak fra Stipe Nosića: „Uz obnovu oslika u klaustru Samostana Male braće“.

Članci donose više različitih saznanja o nastanku freski koje prikazuju život sv. Franje Asiškoga u 18 luneta na zidovima pod svodovima tog klaustra, i o detaljima vezanim uz njih. Objavljeni su tu i distisi, na latinskom i hrvatskom jeziku, koje je ispjevao pjesnik Bernardin Ričardić (1680. + 1716.), a koji su bili napisani ispod svakog pojedinog oslika i koji su na pjesnički način tumačili pojedinu sliku, a stajali su tu sigurno do 1903. godine.

Časopis će, uz sudjelovanje ovih dvoje autora biti predstavljen u Čitaonici narodne knjižnice Grad, Od puča 6, u četvrtak 8. studenoga 2012. u 18 sati.