Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Preklopnik ‘Koji je moj životni poziv?’

Svaki mladić koji osjeća duhovni poziv može se prijaviti u postulaturu ili u sjemenište (ako još nije završio srednju školu). Ako smatraš da te Bog zove u Franjevački red, trebao bi uz pomoć duhovnika ili samostalno stupiti u kontakt s odgovornim osobama. U našoj je Provincij svaki mladić koji želi stupiti u postulaturu najprije provede barem tjedan dana u samostanu. Tako može izbliže upoznati život u postulaturi i vidjeti da li se tu nalazi.

Klikom na Sliku preuzmi ‘Preklopnik’ u PDF formatu!