Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Provincijalova čestitka

Zaista Sin Božji je postao čovjekom da nas učini Bogom. Jedinorođeni Sin Božji, hoteći nas učiniti dionicima svoga božanstva, uzeo je našu narav da bi, postavši čovjekom, ljude učinio bogovima (KKC 460).

Radostan Božić i blagoslovljenu novu godinu želi Vam fra Andrija Bilokapić,pm