Rijeka

Samostan sv. Nikole

Nadbiskupija i metropolija riječka

Upravu župe sv. Nikole u Rijeci je riječki ordinarij povjerio Provinciji 26. kolovoza 1947., a malo poslije ju je predao na trajno što je odobrila Kongregacija za redovnike. Župna crkva nije bila dovršena. Braća su se privremeno nastanila u obližnjoj kući. Zbog porasta broja župljana i izgradnje novih prometnica počelo se 1961. raditi oko gradnje nove crkve i samostana. Nakon mnogih molbi, obilaženja nadležnih, mijenjanja lokacija i priprema (za župnikovanja fra Krsta Marinova i fra Josipa Vidasa) dobivena je građevinska dozvola 17. svibnja 1985.

Gradnju je, započetu 1986., izveo građevinski kombinat “Međimurje” iz Čakovca po projektu dr. Borisa Magaša iz Rijeke i pod nadzorom “Građevinsko-projektnog zavoda” iz Rijeke. Radove u kamenu izveli su “Jadrankamen” iz Splita i “Graditelj” iz Matulja. Crkvu je posvetio i otvorio samostan riječko-senjski nadbiskup Josip Pavlišić 29. svibnja 1988. Tom je prilikom izveden oratorij “Apokalipsa” kojega je za tu prigodu skladao fra Ivo Peran.

Investitor gradnje bila je Provincija, a novčana sredstva su najvećim dijelom dobivena kreditima na račun rada braće Provincije u pastvi u Njemačkoj, nešto poklonima dobročinitelja i franjevačkih provincija, te manji dio od međunarodnih karitativnih ustanova.Djelatnost samostanske braće je prvenstveno pastoralna: u župi i ispomoć susjednim župnicima.

FSR:

Osnovan 1958. Broji oko 80 članova podijeljenih u apostolske skupine (karitativna, bolesnička, obiteljska, mladih bračnih parova). Zajednicu vodi Vijeće (voditelj, zamjenik i pet savjetnika), a sastanci su mjesečni, izvanredni i prigodni (hodočašća, susreti s drugima, priprema prigodnih programa o blagdanima, klanjanje za duhovna zvanja).

Važnija slavlja tijekom godine:

Tijelovo (poseban oblik slavljenja uveden po izgradnji nove crkve), Posveta crkve (29.V.), Prečisto srce Marijino (31.V.), sv. Franjo (4.X.), Dan bolesnika (u listopadu), Mornarska večer (5.XII.), Sv. Nikola (6.XII.)

Literatura:

Schematismus seu status localis et personalis Provinciae Franciscanae Sancti Hieronymi in Dalmatia et Histria. Romae 1959. str. 47-48. – «Posveta nove crkve i samostana svetog Nikole – Rijeka». Vjesnik Franjevačke provincije svetog Jeronima u Dalmaciji i Istri. Zadar 1988. br. 3. str. 35-49.