Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Fra Urban Talija u Dubrovniku

Pogledajte zanimljivu video snimku u kojoj je naš fratar fra Urban Talija snimljen u Dubrovniku 1929. godine. Ovom je snimkom zabilježen susret s poznatim Georgom Bernardom Shawom (Dublin, 26. srpnja 1856. – Ayot St. Lawrence, 2. studenog 1950.), irskim dramatičarom, pisacem brojnih duhovitih komada.

George B. Shaw je u Dublinu učio za trgovačkog pomoćnika, a 1876. seli se u London. Bavio se i muzičkom i kazališnom kritikom, a 1925. je dobio Nobelovu nagradu. “Pygmalion”, ljubavno-lingvistička priča o profesoru Higginsu i Elizi Doolitle, vjerojatno je najpoznatiji komad G.B.Shawa, ali osim ove urnebesne komedije, pisao je i građanske drame u ibsenovskom duhu oštro kritizirajući lažni moral. Majstor jezičnog obrta i paradoksa.