Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Kako postati franjevac

Svaki mladić koji osjeća duhovni poziv može se prijaviti u postulaturu. Najbolji je način prijave uz pomoć vlastitog župnika ili duhovnika. Mladić koji smatra da ga Bog zove u Franjevački red, trebao bi uz pomoć duhovnika ili samostalno stupiti u kontakt s odgovornim osobama.

U našoj je Provinciji uvedena praksa da svaki mladić koji želi stupiti u postulaturu najprije provede barem tjedan dana u samostanu kako bi upoznao izbliže život u postulaturi.
Onaj tko se želi prijaviti u postulaturu, treba učiniti slijedeće:

  • kandidat se treba javiti svome župniku;
  • župnik ili kandidat se javljaju magistru postulanata;
  • dogovoriti se s magistrom o dolasku u samostan na tjedan dana radi upoznavanja franjevačkog života.

Ako je kandidat prikladan, nakon provednog vremena u samostanu, on dostavlja Upravi provincije slijedeće dokumente:

  • krsni list,
  • domovnicu,
  • preporuku župnika,
  • vlastoručnu molbu,
  • kopiju završne školske svjedodžbe
  • uvjerenje liječnika da ne boluje od nikakvih kroničnih bolesti.

S tim dokumentima kandidat ide na razgovor s provincijalom koji na temelju dokumenata i razgovora donosi odluku o pripuštanju u postulaturu.
Ukoliko je riječ o kandidatu za svećeništvo koji nema uvjete za upis na fakultet, nakon pripuštanja u postulaturu on treba u pripremnom razdoblju steći navedene uvjete (ako je potrebno, završiti četvrti stupanj te položiti državnu maturu), nakon čega može stupiti u postulaturu.

KONTAKT

Fra Bojan Rizvan i fra Pavle Ivić, promicatelji zvanja

– vidi Župa Srca Isusova, Voštarnica, Zadar