Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Arhiva za: veljača 2013

  1. Poruka pape Benedikta XVI. za korizmu 2013.

    Draga braćo i sestre,
    proslava korizme, u kontekstu Godine vjere, pruža nam dragocjenu prigodu za razmišljanje o odnosu između vjere i ljubavi, odnosno između vjere u Boga Isusa Krista i ljubavi, koja je plod djelovanja Duha Svetoga i koja nas vodi na jedan put bespridržajnog posvećivanja Bogu i drugima.

    Opširnije