Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

2015. posvećena posvećenom životu

fgd

Kongregacija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života objavila je 31. siječnja 2014, ciljeve i ključne inicijative koji bi se trebali ostvariti u 2015. godini koju je  papa Franjo proglasio “Godinom posvećenog života.” Ciljevi koji se pred nas stavljaju su prepoznati plodove i poticaje Drugog vatikanskog koncila, prigrliti budućnost s nadom i živjeti sadašnjost sa žarom.

Godina će započeti 21. studenog 2014, a završit će 24. studenoga 2015, u okviru obilježavanja 50. obljetnice II vatikanskog koncila.

Među ključnim inicijativama održat će se razni susreti, konferencije, simpoziji i međunarodne izlože na različitim razinama.