Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Fra Marco Tasca ponovno izabran za Generalnog ministra Reda franjevaca konventualaca

Na jubilarnom 200. generalnom kapitulu Reda franjevaca konventualaca, koji se u Bazilici sv. Franje Asiškog u Asizu održava od 19. siječnja do 17. veljače, u utorak 29. siječnja ponovno je za generalnog ministra Reda na mandat od šest godina izabran fra Marco Tasca.
Fra Marco Tasca rođen je 9. lipnja 1957. u Sant’Angelo di Piove blizu Padove. U Red franjevaca konventualaca stupio je 29. rujna 1968. Jednostavne zavjete položio je 17. rujna 1977. u Padovi, a svečane 28. studenog 1981. također u Padovi. Teološke studije završio je u Padovi, a magisterij iz psihologije i pastoralne teologije u Rimu na Papinskom salezijanskom sveučilištu. Za svećenika je zaređen 19. ožujka 1983. u svome rodnom mjestu. Od 1988. do 1994. bio je odgojitelj u malom sjemeništu, a od 1994. do 2001. odgojitelj bogoslova u Padovi. Predavao je psihologiju i katehetiku na Teološkom institutu u Padovi. Na provincijskom kapitulu 2001. izabran je za službu kapitularnog kustosa i gvardijana u Camposampieru. Godine 2005. izabran je za provincijalnog ministra Padovanske provincije svetoga Antuna Padovanskoga franjevaca konventualaca. U tome razdoblju vršio je službu potpredsjednika Konferencije viših redovničkih poglavara Italije i predsjednika Franjevačkog pokreta Sjevero-istočne Italije.
Dana 26. svibnja 2007. godine na redovitom Generalnom kapitulu Reda franjevaca konventualca koji se održavao u Asizu izabran je za generalnog ministra Reda franjevaca konventualaca kao 119. nasljednik svetoga Franje Asiškog.