Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Dijamantni jubilej fra Alfonsa Orlića

alfons orlic

Na blagdan sv. Alfonsa, 1. kolovoza, u Pazinu smo obilježili dijamanti jubilej prezbiterskog ređenja našega fra Alfonsa. Svećenički red primio je, po služenju nadbiskupa Frane Franića, u Splitu 1. kolovoza 1954. godine.

Fra Alfons je nastojao izbjeći bilo kakvu vanjsku proslavu svoga jubileja. Neka su se braća ipak sjetila pa su ga „prisilili“ na ovo dragocjeno obilježavanje njegova ređenja. Zajedno s jubilejom smo proslavili i njegov imendan.

Fra Alfonsu zahvaljujemo na služenju Crkvi u našoj Provinciji. U prilogu donosimo zvučni zapis homilije koju je izrekao provincijal fra Andrija Bilokapić.

http://vocaroo.com/i/s0Pc9RPoiHux