Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

DUHOVNA OBNOVA u WIESBADENU

DSCN3814

Od  11. – 13. travnja u  našoj Misiji je održana duhovna obnova na temu: Živjeti svoje životno poslanje. Voditelj je bio svećenik  fra Tomislav Šanko, franjevac provincije sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru. Kao promicatelj duhovnih zvanja u svojoj Zajednici i magister novih kandidata za buduće svećenike, svjedočio je o svome pozivu  za svećenika, nakon što je završio Strojarski fakultet u Rijeci.

Slaveći  Euharistiju i klanjanje pred Presvetim, fra Tomislav je u svijetlu Božje riječi pozvao nazočne vjernike da budu otvoreni za život u istini i ljubavi. Ljubav i istina uvijek idu zajedno. Ljubav bez istine je slijepa, a istina bez ljubavi je kruta. Nadalje je istaknuo da roditelji nauče svoju djecu Bogu reći Oče, to je najveća snaga koju roditelj može prenijeti svome djetetu.

Biti primjer u odnosu s Bogom. Biti svjedok vjere. Biti promicatelj susreta s Bogom,  kako je naglasio  voditelj, dovoljno nam  govori da je i sam postao svjedok ovih tako važnih istina za svakodnevni život, ma o kojem se pozivu radilo.

Za vrijeme obnove imali smo priliku i za osobne susrete, razgovore i ispovijedi.

U današnjoj općoj strci života sve veća je potreba da se treba znati zaustaviti, doći do oaze mira. A gdje i tko će nam to omogućiti ako ne sam Gospodin  preko svoje Crkve i svećenika!? Posljednji dan duhovne obnove, na Cvjetnicu, u svojoj homiliji fra Tomislav je posebno  govorio o svećeničkom pozivu i potaknuo vjernike da mole za svećenike i za nova svećenička i redovnička zvanja.

Zahvalni smo Bogu, da smo imali priliku kroz ovu dudovnu obnovu čuti i vidjeti jednog mladog svećenika-  fratra koji je poput sv. Franje  sve ostavio i odgovorio na Božji poziv: Žetva je velika a radnika je malo. Molite Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju

Na kraju  sv. mise, župnik fra Ante Bilokapić je u ime svih nas zahvalio svome subratu fra Tomislavu, u nadi da ćemo imati milost ponovnog susreta, možda jednog dana budući misionar za zajednicu u Wiesbadenu, što su vjernici s radošću prihvatili.

Dakako, valja nam moliti  za potrebe naših misija i uopće za potrebe Crkve!

Wiesbaden, 17.04.2014.

S.A.Milić