Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Fra Ilija Vrdoljak novi je provincijalni ministar Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda

ilija ofm

Na Kapitulu Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, koji se održava u Kući susreta “Tabor” u Samoboru, pod predsjedanjem fra Ivana Sesara, generalnoga vizitatora i predsjednika Kapitula, izabrana je nova Uprava Provincije.
Za službu provincijalnoga ministra izabran je fra Ilija Vrdoljak. Fra Ilija je rođen 20. ožujka 1949. u Kovačevcima (BiH), a u Franjevački red stupio je 21. kolovoza 1966., dok je red prezbiterata primio 4. travnja 1976. godine. Prethodno je bio na službi u Zagrebu u Kozari boku, potom u Klanjcu, Čakovcu, u Hrvatskim katoličkim misijama u St. Poeltenu i Salzburgu, na zagrebačkom Sigetu, u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Beču, te u Našicama. U više navrata bio je definitor Provincije.
Za službu vikara Provincije izabran je fra Ivan Matić koji je prethodno bio na službi u Kozari boku, na zagrebačkom Kaptolu, u Rimu kao Generalni asistent za Franjevački svjetovi red i Franjevačku mladež, dok sada obnaša službu voditelja Kuće susreta Tabor. Za definitore Provincije izabrani su fra Petar Cvekan, fra Slavko Milić, fra Dragutin Bedeničić, fra Ratko Radišić, fra Milan Krišto i fra Josip Koren.
Nakon izbora, braća su iz kapitularne dvorane pošla u kapelu pjevajući “Tebe Boga hvalimo”, nakon čega je novi provincijalni ministar položio ispovijest vjere i prisegu vjernosti, te mu je Predsjednik kapitula predao pečat Provincije i potvrdio njegov izbor, kao i izbor vikara i definitora. Braća kapitularci iskazala poslušnost novom provincijalnom ministru koji ih je potom blagoslovio. Zatim je novi provincijalni ministar fra Ilija Vrdoljak predsjedao euharistijskom slavlju. Kapitul će trajati do petka.