Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Fra Mduduzi Vincent Zungu – novi biskup

VicentZungu_1

Papa Franjo imenovao je biskupom biskupije Port Elizabeth (Južna Afrika) generalnog definitora za Afriku i Bliski Istok fra Mduduzi Vincent Zungu.
Fra Mduduzi Vincent Zungu rođen je 28. travnja 1966. u mjestu Mbongolwane, biskupija Eshowe. Studirao je filozofiju i teologiju u Pretoriji. U novicijat je stupio 18. siječnja 1988. a prve jednostavne zavjete položio 19. siječnja 1989. Svečane zavjete položio je 2. srpnja 1994. Zaređen je za svećenika 8. srpnja 1995.
Postigao je licencijat iz moralne teologije na Katoličkom sveučilištu u Strasbourgu ( 2001.-2005.). Nakon ređenja vršio je sljedeće službe:
župni vikar u Hardenbergu (1996.-1999.);
meštar novaka i gvardijan samostana Besters (2000.-2006.),
profesor na bogosloviji, vikar Provincije i pomoćnik magistra postulanata (2007.-2008.),
provincijal u Južnoj Africi (2008.- 2009.),
generalni definitor u Rimu (2009.-2014.)