Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Jednovečernja izložba slika Celestina Mate Medovića

Dani kršćanske kulture
Noć crkvenih muzeja
Izložba „MATO CELESTIN MEDOVIĆ I MALA BRAĆA“
23. ožujka 2013.; otvaranje izložbe u 19,30 sati; izložba traje do 22 sata!
Klaustar Franjevačkog samostana Male braće

U sklopu „Dana kršćanske kulture“ i „Noći crkvenih muzeja“ franjevci samostana Male braće priredit će u 19,30 sati jednovečernju izložbu slika Celestina Mate Medovića u svom klaustru. Na izložbi će biti pokazana Medovićeva djela i neke uspomene koje su od njega ostale u samostanu Male braće, za vrijeme dok je, petnaestak godina, u njemu živio, od 26 godina koliko je bio član tadašnje dubrovačke Franjevačke provincije sv. Frana.
Neki izlošci pokazuju se javno prvi put.
Izložba će se moći vidjeti isključivo u sklopu spomenute „Noći crkvenih muzeja“.

‘Klikom’ na sliku u zaglavlju preuzmi KATALOG!