Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Nova zbirka pjesama fra Rafaela Romića

Post scriptum

Nova zbirka pjesama fra Rafaela Romića: „Post scriptum“ bit će predstavljena u samostanu Male braće u srijedu, 30. rujna 2015. u 20 sati.