Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

99. “Korijeni”

korijeni 99

Broj 99 u Bibliji

Broj 99 spominje se 6 puta izravno u Bibliji.

Možemo još navesti kako se neke riječi i pojmovi vezuju uz ovaj broj.

1.            Broj 99 – Abrahamu u dobi od 100 godina Bog se objavljuje i uspostavlja savez s njim. (Post 17,1)

2.            Broj 99 – „Abrahamu bijaše 99 godina kad se obrezaše, a njegovu sinu Jišmaelu bijaše 13 godina kad ga obrezaše.“ (Post 17,24-25)

Muzonije kaže: fVomen and men have the same virtues.

Žene i muškarci imaju iste vrline.

3.            Broj 99 – je broj ovaca koje u paraboli Isusovoj pastir ostavlja i ide tražiti 100-tu izgubljenu. (Mt 18,12)

4.            Broj 99 – „Sto mislite? Zar ne će čovjek koji ima 100 ovaca, kad mu jedna od njih zaluta, ostaviti 99 u gori te poći tražiti zalutalu? I uspije li mu da je nađe, zaista, kažem vam, više se raduje zbog nje nego zbog 99 koje nisu zalutale. Tako ne će ni Otac vaš nebeski da se izgubi ni jedan od ovih malenih(Mt 18,12-14)

5.            Broj 99 – „Tko od vas, ako ima 100 ovaca pa izgubi jednu, ne ostavi u pustinji 99 i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je, pun veselja, na svoja ramena te, čim dođe kući, pozove prijatelje i susjede pa im rekne: ‘Radujte se sa mnom, jer sam našao svoju izgubljenu ovcu!’ Kažem vam, tako će biti veće veselje na nebu zbog jednog grešnika koji se obrati nego zbog 99 pravednika kojima ne treba obraćenja.“ (Lk 15,4-7)

7.            Broj 99 – Riječ amen pisana grčkim slovima ima gematrijsku vrijednost 99 (A M H N = 1+40+8+50 – 99).

8.            Broj 99 – Broj 7 spominje se 99 puta u Novom zavjetu.

9.            Broj 99 – Riječ pouzdanje spominje se 99 puta u Bibliji.

10.          Broj 99 – Riječ pokoljenje ili naraštaj spominje se 99 puta u Starom zavjetu.

Broj 99 ima svoju važnost i simboliku kao zadnji dvoznamenkasti broj. Danas se dosta rabi kao učestali broj na cijenama robe koja se prodaje jer stoji ispod troznamenkastog broja pa psihološki djeluje kao da je jeftinije nego kad se napiše 100.