Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

  1. Duhovne vježbe za našu braću u Dubrovniku

    Duhovne vježbe za braću naše Provincije održavaju se od 11. do 15. listopada u Samostanu Male braće u Dubrovniku. Predvoditelj duhovnih vježbi je provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima fra Andrija Bilokapić, a tema je „Isusova oporuka“.

    Opširnije