Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

  1. SPROVOD FRA KLEMENTA SRŠENA

    Na blagdan sv. Jeronima, 30. rujna u Samostanu Navještenja Marijina na otočiću Košljun pokopan je fra Klement Ante Sršen, član Franjevačke provincije sv. Jeronima iz Zadra. Sprovodne obrede predvodio je fra Anfrija Bilokapić, provincijalni ministar, a euharistijsko slavlje mons. Ivica Petanjak, OFMCap., krčki biskup.

    Opširnije
  2. PREMINUO FRA KLEMENT SRŠEN

    U nedjelju, 26. rujna 2021. godine u večernjim satima u Kliničkom bolničkom centru „Rijeka“ u Rijeci preminuo je u 83. godini života, 62. godini redovništva i 53. godini svećeništva naš fra Klement Ante Sršen. Sprovodni obredi i sveta Misa zadužnica slavit će se u četvrtak, 30. rujna, u 11 sati u Samostanu Navještenja Marijina na Košljunu. Sprovodne obrede predvodit će provincijalni ministar fra Andrija Bilokapić, a Misno slavlje krčki biskup mons. Ivica Petanjak.

    Opširnije