Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Početak radnog dijela Plenarne skupštine HKVRPP

redovnici

Na početku radnoga dijela 45. Plenarne skupštine Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica (HKVRPP) u srijedu, 16. listopada godišnje izvješće o radu od prošlog zasjedanja održanog 22. i 23. studenoga 2012., podnio je predsjednik HKVRPP o. Vinko Mamić, OCD koji je dao osvrt na zajedničke aktivnosti.
Stalno Vijeće HKVRPP-a je nastojalo pratiti događanja u Crkvi i društvu, a napose potrebe našeg redovništva, zajednički promišljajući koji i kakav bi mogao biti odgovor redovništva na današnje izazove.
Osvrćući se na suradnju HKVRPP-a s HBK, o. Mamić je podsjetio na susret viših redovničkih poglavarica, članica HKVRPP s članovima Stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije, potom susret biskupa s višim redovničkim poglavarima, članovima HKVRPP, koji imaju sjedište na području HBK. Na inicijativu predsjednika Vijeća HBK za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života dubrovačkog biskupa Mate Uzinića u sjedištu HBK održan je susret Vijeća. U sjedištu HBK održan je i susret članova HBK s provincijalima koji imaju sjedište na području HBK, a tema susreta bila je “Nove zajednice u Crkvi-razlikovanje duhova”. Prva sjednica u novom sazivu Mješovitog povjerenstva Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj Crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine s pravnim stručnjacima i osobama zaduženim za povrat imovine u (nad)biskupijama i redovničkim zajednicama održana je 10. svibnja. U radu sjednice sudjelovao je fr. Kristijan Dragan Raič, OP, imenovani predstavnik HKVRPP u tim pitanjima.

Nastavljena je suradnja s Unijom europskih konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica (UCESM), te praćenje i uključivanje u djelovanje Europske udruge RENATE (redovnice umrežene za borbu protiv trgovine ljudima) čiji je susret radne komisije održan u travnju u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor u Lužnici. O. Mamić istaknuo je i 16. generalnu skupštinu UCESM-e koja će se održati u Kijevu u ožujku 2014., a u čijem radu će sudjelovati i predstavnici HKVRPP.
U osvrtu na suradnju HKVRPP i KVRPP BiH na razini promocije duhovnih zvanja o. Mamić je upozorio na znatno slabiju aktivnost koja je izostala i u radu na zajedničkom projektu pokretanja časopisa Susret i snimanja dokumentarnog filma “Susret – Darivanje Boga čovjeku”. Na inicijativu predsjednika HKVRPP-a i vodstva Povjerenstva za promociju duhovnih zvanja u dogovoru s predsjednikom KVRPPBiH fra Lovrom Gavranom film je u svibnju ove godine premijerno prikazan i na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.
U vidu promocije duhovnih zvanja, o. Mamić je pozdravio pokretanje ljetnog kampa za djevojke i mladiće koji se zanimaju za redovnički poziv. Kamp je u srpnju održan u samostanu franjevaca konventualaca u Cresu u tri ponuđena termina.

Na području duhovno-obrazovnih programa za redovnice/ke održan je seminar za članice HKVRPP-a, potom seminar za kućne poglavarice i sestre te seminar za kućne predstojnice i sestre. Pokrenut je studij “Teologija posvećenog života” kojim se želi ponuditi stručna formacija iz tematike posvećenoga života pod biblijsko-teološkim, povijesno-kulturalnim, psiho-sociološkim i pravnim aspektima.
HKVRPP je u suradnji s Jezičnim centrom SPES nastavio organizaciju škole stranih jezika u Zagrebu, a škola stranih jezika u pripremi je i u Splitu. U vezi s tim o. Mamić je istaknuo da je to dobar početak ostvarivanja i drugih programa HKVRPP-a važnih za redovništvo u Dalmaciji. Nastavljena je i zajednička aktivnost na području informativno-izdavačke djelatnosti. U tom pogleddu o. Mamić posebno ističe informativni list HKVRPP “Vijesti” koji je ponajprije vezan za rad HKVRPP-a, uz najvažnije vijesti iz pojedinih zajednica redovnica i redovnika. U ljetnim mjesecima izišao je iz tiska časopis “Posvećeni život” (br. 1 i 2/2012.). Na području informiranja važnim je istaknuo i mrežne stranice (www.redovnistvo.hr) koje nastoje pratiti život redovništva.
Na polju informiranja, podsjetio je kako je i ove godine na Dan posvećenog života priređena konferencija za novinare s temom “Skrb redovništva i svjetovnih redova za beskućnike i socijalno isključene”.
U nastavku rada, izvješća su podnijeli i voditelji i voditeljice pojedinih povjerenstava, i to ispred Povjerenstva za predškolski odgoj s. Katarina Pišković, karmelićanka BSI, ispred Povjerenstva za početnu formaciju redovnika i redovnica s. Marina Kosina, karmelićanka BSI, ispred Povjerenstva za trajni odgoj o. Anto Gavrić, OP, ispred Povjerenstva za promicanje redovničkih zvanja voditeljica s. Ana Begić, OP, ispred Povjerenstva za medicinske sestre s. Danica Grgić, Marijina sestra te ispred Povjerenstva za sredstva društvenog komuniciranja i izdavačku djelatnost o. Vinko Mamić, OCD i s. Jasna Lučić, OSU.

U kapeli Svetoga Duha u Zagrebu euharistijsko slavlje u koncelebraciji s provincijalima predvodio je provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Ljudevit Maračić, ujedno i domaćin zasjedanja. Prije početka mise, predsjednik HKVRPP o. Vinko Mamić, OCD zahvalio je fra Maračiću na domaćinstvu, te mu u ime hrvatskog redovništva čestitao 50. godišnji jubilej svećeništva.
U homiliji o. Maračić je govorio o vjernosti prema naputku “Služenje autoriteta i posluh” Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.