Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Predstavljanje dovršetka obnove Velikog klaustra Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku

mb

U povodu privođenja kraju poslijeratne obnove Velikog klaustra Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku u četvrtak 10. travnja nekadašnji gvardijan samostana, a sada provincijalni vikar dr. fra Stipe Nosić i restauratorica Ana Požar Piplica predstavili su javnosti najvažnije faze obnove i otkrića do kojih se došlo.
Dr. Nosić je podsjetio kako je klaustar pretrpio velika oštećenja za vrijeme neprijateljskih granatiranja u Domovinskom ratu posebice 6. prosinca 1991. kada je dobio više razornih granata kao i da je zub vremena bio nanio dosta oštećenja. Obnova klaustra započela je obnovom dva potpuno srušena segmenta ograde između dva pilastra 2004. – 2005. godine.
Projekt rekonstrukcije nosive konstrukcije i obnove vanjskog zidnog plašta i kolonada klaustra izradila je tvrtka “Lokošek projekt d.o.o.” iz Zagreba, dobivene su sve suglasnosti od strane nadležnih institucija, pa su radovi započeli 2007. godine. Izvođač radova bila je tvrtka “Građevinar Quelin d. d.” iz Dubrovnika. Dr. Nosić je naveo kako su se i kada odvijale sve faze obnove istaknuvši da je za sve obnoviteljske radove u klaustru korišten korčulanski kamen, iste vrste od kojeg je klaustar u 14. stoljeću i napravljen.
Usporedo s tim radovima, započela je priprava za radove na obnovi oslika, koji prikazuju život sv. Franje Asiškoga, a nalaze se u 18 luneta pod svodovima klaustra, rekao je provincijalni vikar, a o samoj obnovi oslika više je govorila restauratorica Požar Piplica.
Opsežna obnova klaustra nije do ovog trenutka obuhvatila kamene stupove i neka manja oštećenja. Obnova velike rozete na sjevernoj strani klaustra, i nekoliko kvadrata vanjskog zidnog plašta oko nje, napravljena je uz pomoć donacije, odmah poslije Domovinskog rata. Ostali obnoviteljski radovi na klaustru uključujući i one na obnovi oslika, financirani su isključivo od samostanskih sredstava, koja su sakupljena od ulaznica u klaustar i staru ljekarnu. Za obnovu kamenarskih radova i obnovu oslika u klaustru do svibnja 2013., uključujući i porez na dodanu vrijednost, utrošeno je ukupno oko četiri i pol milijuna kuna (što odgovara iznosu od oko 600 tisuća eura).
Voditeljica projekta obnove oslika u klaustru samostana Male braće koji prikazuju život sv. Franje restauratorica Požar Piplica istaknula je kako su različite prijašnje obnove bile prekrile originalni oslik, pa su tek tijekom priprema i same restauracije otkriveni novi detalji. Tako su u posljednjoj 18. luneti, koja je bila potpuno pokrivena ornamentima u 19. stoljeću, a na kojoj je predstavljena završna scena iz života sv. Franje, otkrivene nove zanimljive scene s motivima smrti i prolaznosti života, desno i lijevo od srednjovjekovnog sarkofaga obitelji Gučetić. Tijekom restauriranja nađeni su ispod nekih luneta dijelovi teksta na latinskom i hrvatskom jeziku pjesnika Bernardina Ričardića, te je za sada samo jedna luneta restaurirana tako da su ti stihovi vidljivi, a planira se napraviti slično i sa ostalim lunetama.
Rezultate obnove klaustra moći će vidjeti i posjetitelji Noći crkvenih muzeja koja će se održati u subotu 12. travnja u sklopu Dana kršćanske kulture.
Novinari su prvi put imali prigodu vidjeti i snimiti ostatke freski koje potječe iz samih početaka samostana iz 14. st., a koje se nalaze na prvom katu istočnog krila klaustra “ispod fratarskog kreveta.” Te freske su nekad bile na zidovima sakristije, a ugradnjom svoda u tu prostoriju ostale su iznad njega odnosno ispod fratarskih soba. To će isto biti omogućeno i posjetiteljima Noći crkvenih muzeja.