Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

predstavljanje knjige “POSTANAK I RAZVITAK FRANJEVAČKE PROVINCIJE U DUBROVNIKU”

dub

Autor fra Hijacint Tvrtković. Priredio i uvodnik napisao Fra Josip Sopta. Dubrovnik, 2014.

Knjigu izdaje Franjevačka Provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri – Zadar. Trg sv. Frane 1, 23000 ZADAR. E-mail: provincijalat-zadar@zd.t-com.hr Za izdavača: Fra Andrija Bilokapić, provincijal.

Transkripcija: Fra Blago Brkić i Fra Josip Sopta. Preveo: Fra Blago Brkić. Dopune prijevoda Fra Stanko Škunca.

Korektura latinskog predloška: Jadranka Bagarić, prof. i Anđelka Điković, prof. Supervizija Dr. Darko Novaković. Korektura: Vjekoslav Suzanić, prof.

Knjiga će biti predstavljena u Franjevačkom samostanu MALE BRAĆE u četvrtak, 4. prosinca 2014. u 20 sati u Samostanskoj dvorani. O knjizi govore: Dr. Slavica Stojan, Dr. Marjan Sivrić i Dr. fra Josip Sopta, priređivač. Nastupa FRAMA Rožat.