Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Predstavljena je prva poruka pape Franje za korizmu

papa-francisco1

Papa se u poruci naslovljenoj prema riječima sv. Pavla iz Druge poslanice Korinćanima “Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite” (2 Kor 8,9) usredotočuje na patnju siromašnih. Borba protiv bijede na tri razine – materijalnoj, moralnoj i duhovnoj – glavno je područje djelovanja Crkve kako bi se zacijelile otvorene rane koje nagrđuju lice čovječanstva, ističe se u poruci. Sveti Otac osvrće se na one koji su bez nade, kako one koji se nalaze u materijalnoj bijedi: nedostatku materijalnih sredstava za život, pogođeni su nezaposlenošću, nemaju pristup obrazovanju itd, kao i na one koji su pogođeni moralnom bijedom – povezanom s porocima kao što su različite ovisnosti.
U siromašnima i odbačenima vidimo Kristovo lice, a služeći im i ljubeći ih, služimo i ljubimo Krista, istaknuo je Papa, pozivajući kršćane da se po uzoru na svoga Učitelja bore protiv siromaštva svoje braće i sestara. Papa u poruci također ističe da se siromaštvo ne može izjednačiti s bijedom. Bijeda je siromaštvo bez povjerenja, bez solidarnosti, bez nade.
Papa Franjo kršćane je pozvao da u korizmenom vremenu čine konkretna djela za potrebite. Korizma je prikladno vrijeme samoodricanja u kojemu se možemo pitati čega bismo se mogli odreći kako bismo pomogli i obogatili druge svojim siromaštvom. Ne zaboravimo da istinsko siromaštvo boli, nije stvarno samoodricanje bez te dimenzije pokore, napisao je Papa, dodavši da nema povjerenja u milosrđe koje ništa ne košta i koje ne boli.
Prijevod Papinu
Cjloviti prijevod Papine poruke za korizmu 2014. na hrvatski donosimo u rubrici “Dokumenti”.