Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Program molitve za OFS i Framu – mjesečne nakane

pismo

Mjesečne nakane

2013.

 

Rujan
Za Franjevačku obitelj
Da, noseći dragocjeni dar koji Duh Sveti ulijeva u srca braće i sestara, mogu gledati Kristovim očima, živjeti život kao što ga je on živio te shvaćati život kao što ga je on shvaćao.
Oče naš

Listopad

Za generalne ministre Prvoga reda i Trećega samostanskog reda sv. Franje
Da svojim svjedočenjem evanđeoskoga života ohrabre sve franjevce diljem svijeta da vedro i s apostolskim žarom žive svoje zvanje i poslanje.
Oče naš

Studeni
Za preminule članove Franjevačke obitelji
Da im Gospodin udijeli puninu života u zajedništvu sa svima svetima na nebu.
Oče naš

Prosinac
Za članove Glasnika Velikoga Kralja
Da po nama osjećaju prisutnost Božje ljubavi, i da po svome svetom djelovanju svijetle kao primjer drugima.

2014.

 

Siječanj
Za OFS i Framu u Africi
Da budu oruđe mira i dobra te da, po primjeru evanđeoskoga života sv. Franje, budu sol i svjetlo u svome društvu.
Oče naš

Veljača
Za OFS i Framu u Americi
Da po svom posvećenju u svijetu budu sposobni obnoviti Crkvu, svjedočeći franjevačku karizmu, prelazeći iz evanđelja u život i iz života u evanđelje.
Oče naš

Ožujak
Za OFS i Framu u Aziji
Da budu nositelji pomirenja svemu stvorenome, dijaloga s drugim religijama i zajedništva u različitim azijskim kulturama, nudeći Krista kao Put, Istinu i Život.
Oče naš

Travanj
Za OFS i Framu u Europi
Da budu graditelji civilizacije ljubavi na temeljima življene vjere u Krista koji može obnoviti ljude, obitelji, Crkvu i društvo sa zanosom i radošću svetoga Franje Asiškoga.
Oče naš

Svibanj
Za OFS i Framu u Oceaniji
Da budu oruđe Kraljevstva Božjega u kulturološkoj i vjerskoj različitosti u kojoj žive, na temeljima kršćanskog identiteta koji je vjeran i otvoren konstruktivnom dijalogu i suradnji za opće dobro.
Oče naš

Lipanj
Za Papu
Da mu Gospodin podari snagu tijela i duha da vrši svoju službu kao Petrov nasljednik, zajedno s kardinalima i cijelom Crkvom.
Oče naš

Srpanj
Za duhovne asistente
Da budu radosni i velikodušni svjedoci u evanđeoskom duhu sv. Franje te da bratskom ljubavlju i odgovornošću vrše svoju duhovnu i pastoralnu službu OFS-u i Frami.
Oče naš

Kolovoz
Za Predsjedništvo Međunarodnoga vijeća OFS-a
Da iskuse istinsku snagu služenja, stvarajući mostove ondje gdje postoje zidovi podjele.
Oče naš

Okružno pismo Međunarodnog vijeća OFS-a u PDF-u