Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Promjena telefonskog broja na Kuni

kuna

Sve zainteresirane obavještavamo da je novi telefonski  broj Franjevačkog samostana Gospe Delorite na 20243 Kuni pelješkoj promjenjen. Novi broj je: 020 742 444.

Znači, anuliran je stari broj 742 033.

Hvala na prihvatu i uvaženju!

fra Vito Smoljan