Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Radostan Božji igrač – bilten

igrac

Prošlo je desetljeće od smrti franjevca i glazbenika fra Ivana Perana. Nije zaboravljen nigdje gdje je živio i radio, štoviše, godine 2010. za njega je pokrenut proces za beatifikaciju i kanonizaciju i od  tada ga nazivamo Slugom Božjim. Na Košljunu, gdje je živio skoro tri desetljeća i s kojega je putovao na svoje redovničke, svećeničke, profesorske i druge zadaće, ova obljetnica njegove smrti, 14. rujna, obilježena je sadržajnim Danima Sluge Božjega fra Ivana Perana, od 12. do 14. rujna. Posebno važan događaj bio je prijenos njegova tijela s košljunskog groblja u tamošnju crkvu.

O svemu tome pročitajte u biltenu u PDF formatu.