Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Rim: XI. generalna skupština UFME

ufme1
Od 21. do 25. listopada 2013. održava se XI. generalna skupština unije franjevačkih provincijala Europe (UFME) u Rimu u hotelu „Il Cantico“. Na susretu sudjeluje 49 provincijala, među kojima je i fra Joško Kodžoman, 4 tajnika konferencija i 5 generalnih definitora Reda koji su pozvani na skupštinu kao delegati konferencija prisutnih na europskom teritoriju. Tema skupštine je „Projekt Europa OFM za novu evangelizaciju“.

Na početku radnog dijela skupštine, u ponedjeljak, 21. listopada 2013., predsjednik UFME fra Carlo Serri je pozdravio sve sudionike, a generalni tajnik fra Paolo Maiello predstavio program rada. Generalni ministar Reda OFM fra Michael A. Perry održao je predavanje „Europa: franjevačka vizija“.
Generalni ministar fra Michael A. Perry na početku je rekao: „Mislio sam da susresti Boga treba se uspinjati. Konačno sam shvatio da treba sići: Bog se može susresti samo u poniznosti“ (Charles De Foucauld). Obraćajući se članovima unije Manje braće Europe (UFME) istakao je radikalni poziv povjerenja i prepuštanja putu te nastavio kako se s nama fratrima može dogoditi kao s bogatim seljakom iz Evanđelja koji sije i uživa plodove svoga rada. Možemo uložiti sve sile duhovne i materijalne, ali se moramo radikalno otvoriti pozivu Božjem i u nj se pouzdavati, ostaviti svoje poglede i mišljenje te odgovoriti pozivu Božjem i potrebama današnjeg svijeta. Moramo ići na „egzistencijalne periferije“, kako ih definira papa Franjo, gdje je čovječanstvo izgubljeno, nesigurno, upirati oči u Gospodina i s njim putovati vjerni Evanđelju.
Sekularizam i nove perspektive vjere i u tim „egzistencijalnim periferijama“ čovječanstvo ima mogućnost da se otvorimo nečem većem jer tehnički napredak čovječanstva nije u stanju zadovoljiti duboku glad ljudskoga duha. Mnogi u Europi gube smisao za religiozno, Bog ne igra glavnu ulogu u njihovu životu a praksa religioznosti se svodi na socijalne sakramente: krštenje, vjenčanje i pogreb. Sve više se postaje svjesni da tehnički napredak ima svojih ograničenja i traži drugi zadovoljavajući odgovor na životnu stvarnost. Mi fratri moramo ispuniti poziv na novu evangelizaciju i poslanje u Europi.
Novo Bogojavljenje zahtijeva novi oblik franjevačkog života što su naglašavali pape Ivan Pavao II., Benedikt XVI., i papa Franjo jer se nalazimo na pragu novog Bogojavljenja i šest je glavnih točaka te Božje objave:
a) produbljenje duhovnih izvora naše duhovnosti:
b) živjeti iskustvo bratstva koje obuhvaća sve i svakoga;
c) zalaganje za radikalni stil jasnih primjera i sigurnog vodstva mladih;
d) život sa siromasima kao što je papa Franjo naglasio u Sv. Damjanu 4. 10. ove godine;
e) zalaganje za život pravde;
f) voditi brigu za sve stvoreno.
Jedinstvena vrijednost od pet Prioriteta jest Trajna formacija koja će uvoditi franjevce u sve potrebe današnjega svijeta kako materijalne a još više duhovne.
Bogojavljenje i nove franjevačke prisutnosti u Europi – franjevačka vizija koju ne tumačimo procesom sekularizacije, jer je glavna okosnica sekularizacije stavljena u pitanje postavljanjem novih pitanja o ljudskom životu, njegovu smislu i konačnici. Mi franjevci trebamo nalaziti nove načine odgovora na te potrebe i Božjega poziva. U to nas lijepo upućuju dokumenti Reda kako ćemo odgovoriti potrebama Zapadne a tako i Istočne Europe. Kapitul je Reda 2009. naglasio promociju franjevačke evangelizacije koja treba imati iskustvo Boga, franjevačkog bratstva, polaziti među pogane, uklapanje franjevačkih laika, stvaranje bratstava ali uvijek u zajedništvu s lokalnom Crkvom.
Prvi koraci ostvarenja nove franjevačke prisutnosti u Europi jest iskustvo molitve, bratstva i poslanja u novim i tradicionalnim oblicima što su analizirala četiri seminara o zajedničkom životu. Projekt Europa uputio je dvije središnje i orijentacijske teme 2011. u Lisabonu: izgradnja zajedničke europske kuće kao kuće mira preko evangelizacije posebnim sredstvima otvorenim za sve izazove i nova polja sjetve posebnom pomoći Ukrajini. U Lisabonu nisu sagledavane sve teme franjevačkog puta u Europi kao što je odgovornost za franjevačku karizmu u raznim krajevima Europe gdje nisu franjevci prisutni. Treba stvoriti mrežu solidarnosti na svim sektorima multikulturalnosti, multireligioznosti i ekumenizma te interreligioznog dijaloga. Mnogo toga nije učinjeno, pa Generalni definitorij treba preuzeti inicijativu i povjeriti Komisiji ostvarenje nove prisutnosti da franjevačka prisutnost ne umre ni u jednoj europskoj zemlji i da proklijaju nove klice franjevaštva. U tom pogledu potiču se provincije s većim brojem članova da odvoje barem jednoga brata za formaciju interprovincijskog bratstva u Europi. U tom pogledu su date uputu za to ostvarenje. Rješenja nisu jednostavna ali je jedno sigurno da se treba povratiti evanđeoskom životu s Gospodinom, dijeliti iskustvo vjere s drugima, živjeti jednostavno, ići dva po dva komunicirati vjeru koju živimo i svi se u tom pogledu zalagati. General je zaključio riječima Benedikta XVI., pape na zadnjoj njegovoj audijenciji 27. veljače 2013. „Dragi prijatelji! Bog vodi svoju Crkvu, podržava je uvijek a posebno u teškim časovima. Nemojmo gubiti nikada tu viziju vjere koja je jedina prava vizija puta Crkve i svijeta. u našem srcu, u srcu svakoga od vas, neka bude uvijek radosna sigurnost da je Gospodin uz nas, ne napušta nas, blizu nam je i obavija nas vojom ljubavi!“
U poslijepodnevnom dijelu programa potpredsjednik Europske komisije Antonio Tajani održao je predavanje pod naslovom „Europa: politička vizija“.
Prvi dan skupštine završio je euharistijskim slavljem koje je predvodio generalni ministar Reda fra Michael A. Perry. „Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.“ (Lk 12, 21) bila je tema propovijedi koju je održao generalni ministar. Na početku propovijedi je naglasio kako je slavlje euharistije prilika da se zahvali Gospodinu za sve njegove darove kao i mogućnost da Riječ Božja osvijetli i oživi naš život i bude svjetlo našim koracima u vršenju odgovorne službe. U Evanđelju smo čuli kako Isus nije želio biti sudac među braćom. Čovjek iz Isusove prispodobe govori samo o sebi i svome ‘ja’, on ne govori o obitelji, prijateljima ili Bogu. On je neovisan, ali i izoliran. Ta neovisnost i izoliranost može se dogoditi i u našim bratstvima kao i u odnosu na svijet. Razlog te izoliranosti od svijeta može biti u tradicionalnom načinu evangelizacije i našega načina života. Mnogi franjevci žele biti vjerni Evanđelju u bratskom životu i služenju Božjem narodu, ali to nije dovoljno. Naime, može se dogoditi da kao muha vidimo svjetlo koje dolazi kroz prozor ali ostaje unutra jer je prozor zatvoren i ne može izaći. Ne možemo se ograničiti na čuvanje objekata i zanemariti izazov koji nas dovodi do dubljeg susreta sa živim Bogom. Evanđelje od nas traži da budemo slobodni od ovisnosti s obzirom na našu sigurnost i otvorimo oči i srce na izazov Evanđelja, osobito unutar naših bratstava.
U utorak, 22. listopada, predavanja su održali predsjednik Papinskog vijeća za novu evangelizaciju nadbiskup Rino Fisichella pod naslovom „Europa: crkvena vizija” i generalni tajnik za misije i evangelizaciju fra Massimpo Tedoldi na temu „Projekt Europa“. Nakon predavanja bio je rad u skupinama na temelju odslušanih izlaganja.
U srijedu, 23. listopada, predavanje je održao fra Fabio L’Amour Feerreira na temu „Nove franjevačke prisutnosti“. U poslijepodnevnom dijelu programa bio je rad u skupinama. Liturgijska slavlja toga dana pripremile su Slavenska i Južnoslavenska konferencija.
U četvrtak, 24. listopada, na prijepodnevnom programu je posjet zajednici ‘Palestrina’, a poslijepodne nastavak diskusije o iskustvu evangelizacije.
U petak, 25. listopada, na programu je završni plenum i predstavljanje rada po skupinama. Sudionici XI. generalne skupštine uputit će poruku i predstaviti završni dokument. Na kraju susreta bit će izabrani novi predsjednik, potpredsjednik i članovi vijeća UFME.

ufme