Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Sv. Josip u Trogiru

U župi sv. Jakova apostola u Trogiru proslavljen je 19. ožujka blagdan sv. Josipa u istoimenoj crkvi. Proslavi blagdana prethodila je devetnica i duhovna priprava koju je predvodio župnik fra Nediljko Jerkan. Na sam blagdan svečano misno slavlje predvodio je gvardijan franjevačkog samostana sv. Ante fra Šimun Škibola, uz koncelebraciju župnika fra Nediljka i uz pratnju župnog zbora kojim ravna maestro Vinko Buble. Na misi je sudjelovalo mnoštvo štovatelja sv. Josipa iz cijeloga Trogirskoga dekanata, tako da je najveća crkva u župi bila dupkom popunjena.