Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Svečanu Večernju u crkvi Sv. Marije predmolio provincijal fra Andrija Bilokapić

Dan posvećenog života redovništvo s područja Zadarske nadbiskupije proslavilo je u nedjelju 3. veljače u crkvi Sv. Marije u Zadru kod benediktinki svečanom Večernjom koju je predmolio fra Andrija Bilokapić, provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru. Tom su prigodom redovnici i redovnice obnovili svoje zavjete i posvećenje Bogu. Tragom navještene Božje riječi “Ja te posvetih” i misli u obnovi zavjeta “‘Potaknut milošću da se Bogu potpunije posvećujem”, fra Andrija je u homiliji tumačio značenje sadržaja svetosti, što znači biti svet. Prema Drugom vatikanskom saboru, “svi smo pozvani na svetost”. “Svetost je neizmjerni dar Boga čovjeku. Svetost je dar koji treba prihvatiti, Božja zbilja u kojoj smijemo živjeti. Isus moli da uđemo u protok zbivanja Božjeg života. Kršćanin je čovjek odijeljen od svijeta, darovan Bogu i od Boga opet darovan svijetu. To su autentični redovnici i redovnice. Uzeti iz svijeta, uvedeni u tajnu Svetoga i obilježeni Bogom darovani ovom svijetu”, istaknuo je fra Andrija, opisavši ciklus svetosti: biti darovan Bogu, da nas Duh Sveti daruje Ocu kao Sina, da nas u tom istom Duhu Bog daruje jedne drugima. Svetost osoba posvećenog života znači da su najprije darovani redovničkim zajednicama, da su Očev dar, Duhov dar, dar Svetoga jedni drugima.
“To je naš zadatak i poslanje. Pozvani smo na taj način nastaviti djelo Isusa Krista. Ono što je Isus činio meni, budući da sam ušao u njegovu svetost, ja činim tebi. To nikad nije bilo lako, to je uvijek bio najteži posao. To je posao u kojem se borimo sa starim čovjekom u sebi”, istaknuo je fra Andrija, zaključivši kako smo “dužni jedni drugima svaki dan biti objava Svetoga, objava Božjeg milosrđa”. “Evangelizirati jedni druge znači biti jedni drugima milosrdni kao što je nama Bog milosrdan. Samo tako u svijetu možemo biti znak. Svetost je zbivanje otajstvene razmjene između Boga i čovjeka, između čovjeka i čovjeka, između redovnice i redovnice, redovnika i redovnika – između redovnika i ovog svijeta. To je naš zadatak, naša uzvišenost, ali to je i naš križ. Jer, ako nećemo prihvatiti križ, uzalud nam je činiti ono što mislimo da jesmo, a zapravo nismo”, istaknuo je fra Andrija, dodavši da je riječ svetost središnja zapovijed Novog zavjeta i jedna od ključnih poruka cijele Biblije. Svetost je razlog Isusova dolaska na zemlju. Svetost je Božje djelovanje. “Svetost nije punina koju mi sebi dajemo. Svetost nije žrtva i discipliniranost koju su činili i kojom su živjeli sveci i mi ih hvalimo. Svetost je posve suprotno. Svet je Bog. Sveci su duboko ćutjeli svoju prazninu”, istaknuo je fra Andrija, potaknuvši vjernike da čitaju životopise svetaca u onome što sveci govore o sebi. “Pa ćemo naći osjećaj bijede i tame, osjećaj svjetlosti. Jer, obasjani Svetim, ćutjeli su sebe malenima, nedostojnima, grešnima. Svetost svetaca je tajna kojom se otvaraju Bogu da ih on ispuni. Svetost je Božje djelovanje u svecima”, zaključio je fra Andrija.