Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

VIII. nacionalni tečaj za duhovne asistente OFS-a i Frame

0000688259_l_0_saefol

U Samoboru će se od 24. do 26. veljače 2014. održati VIII: Nacionalni tečaj za duhovne asistente OFS-a i Frame s temom “Duhovna asistencija i promicanje identiteta Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži”.

Braću koja su duhovni asistenti OFS i Frame pozivamo da sudjeluju na ovome tečaju. Prijaviti se za tečaj možete preko fra Danijela Rajića do 18.2.2014. na mail: fra.danijel@gmail.com.

Franjevački svjetovni red je bratstvo vjernika koji se, na temelju specifičnog Božjeg poziva, «zavjetovanjem obvezuju da će živjeti evanđelje poput sv. Franje i pomoću Pravila koje je Crkva potvrdila» (Pravilo OFS-a 2) kao i pomoću Konstitucija koje primjenjuju Pravilo. Bitna dimenzija njihova poziva je također da oni to čine u «bratskom zajedništvu». S crkvenopravnog gledišta OFS je javno vjerničko društvo (usp. Konst. 1,5) čiji su se članovi okupili u bratstvo radi rasta u kršćanskom životu i kršćanskog svjedočenja i apostolata (usp. kan. 298 i kan. 303). Franjevačku mladež, kako je shvaćaju Konstitucije OFS-a i za koju se OFS smatra odgovornim, čine mladi koji se osjećaju od Duha Svetoga pozvanima da u bratstvu ostvare iskustvo kršćanskog života u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, produbljujući vlastito zvanje u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda (usp. GK96,2; dokument Franjevačka mladež: put franjevačkoga poziva).Središnja je zadaća duhovne i pastoralne asistencije, u odnosu na izneseni identitet OFS-a i Franjevačke mladeži, pomoći njihovim članovima u čuvanju vjernosti tom identitetu, a posebno vjernosti franjevačkoj karizmi kako se ona živi u svjetovnom staležu. Tema je ovogodišnjega tečaja «Duhovna asistencija i promicanje identiteta OFS-a i Frame». Nakon predavanja o temeljnim obilježjima identiteta OFS-a i Frame – a posebno u usporedbi OFS-a s drugim vjerničkim društvima, zajednicama i crkvenim pokretima te u usporedbi Frame s drugim oblicima okupljanja mladih – pojasnit će se lik «duhovnog asistenta» u vjerničkim društvima te lik asistenta OFS-a prema sadašnjim Konstitucijama u usporedbi s likom «upravitelja Trećeg reda» u Konstitucijama Trećega svjetovnog reda iz 1957.  U programu su i dva prigodna predavanja.
Jedno o Opomenama sv. Franje, s obzirom da  je taj spis izabran u program trajne formacije  u mjesnim bratstvima OFS-a u 2014. g., a drugo o sv. Ljudevitu, zaštitniku Trećega franjevačkog reda, s obzirom da 25. travnja
počinje Godina sv. Ljudevita prigodom 800. obljetnice njegova rođenja. Nadamo se da će i ovogodišnji tečaj i susreti na njemu biti doprinos trajnoj formaciji naših asistenata OFS-a i Frame, posredstvom predavanja, raspravâ i razmjene znanja i iskustava.

Dobro došli! Gospodin vam
dao svoj mir!
fra Zvonimir Brusač, TOR
predsjednik Konferencije nacionalnih
asistenata OFS-a u Hrvatskoj

Preuzmite preklopnik u PDF formatu.