Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Zvona Delorite – Velika Gospa 2014.

zvona_delorite 52 Cijenjeni župljani! Dragi čitatelji !
Nalazimo se još jednom u našem vjerničkom življenju pred
svetkovinom Uznesenja Marijina, Velike Gospe, nebeske
zaštitnice naše župske zajednice.
Marija je znak pouzdane nade, utjehe putujućem Božjem
narodu prema konačnom cilju naše proslave u vječnosti, našeg
uznesenja. Ona, Isusova majka, kako Crkva vjeruje od početka,
proslavljena je tijelom i dušom u nebu, te postala slika i
početak- Crkva kakva ima biti u budućnosti. Marija je Velika jer
je poniznom i nepokolebljivom vjerom pristala na Božji plan
spasenja čovjeka kod navještenja: „Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude po riječi tvojoj“ (usp. Lk 1,28).
Marijino materinstvo u spasenjskoj milosti neprekidno traje od
časa navještenja, pod križem, kod uskrsnuća Kristova sve do
trajnog proslavljanja vjernih Bogu poput Marije, uzora naše
vjere.
Marija, majka Kristova, duboko je povezana sa svojim Sinom,
jedinim posrednikom između Boga i ljudi. No, tu podređenu
ulogu Marije svome Sinu, Crkva nepokolebljivo priznaje,
neprestano je doživljuje i preporučuje srcu vjernika, da se
ojačani tom materinskom pomoći Marije jače sjedine, poput
Nje, s jedinim posrednikom i spasiteljem – Kristom.
Svetkovina Uznesenja Marijina razlog je naše duboke nade da
dobri Bog želi i može i našu ljudsku narav uzdići i preobraziti u
sretnoj vječnosti. To je istinski razlog naše vjernosti čovjeku i
Bogu: po djelima ljubavi, molitvi, sakramentima, posebno po
nedjeljnoj i blagdanskoj misi – euharistiji, koja je događanje
našeg posvećenja i predokus novog i nebeskog života.
Ove godine svetkovinu naše nebeske zaštitnice Uznesenja
Marijina slavimo u okviru tristote obljetnice posvete crkve
Gospe Delorite.
Svima vama, dragi župljani i čitatelji našeg župnog lista “Zvona
Delorite“ čestitamo svetkovinu naše nebeske zaštitnice Marije,
Velike Gospe uznesene u nebesku slavu. Potičemo vas sve:
djecu, mlade i odrasle da ne ostajemo po strani naših
vjerničkih i spasenjskih događanja. Svima žele ugodni ljetni
odmor
vaši fratri